اعتصاب و اعتراض کارگران پتروشیمی در پنج فاز عسلویه

روز شنبه ۱۹ دی ۹۴ کارگران پتروشیمی فازهای  ۲۰ ، ۲۱، ۱۴، ۱۷و ۱۸ در عسلویه دست به اعتصاب زدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فازهای ۲۰ و ۲۱ در اعتراض به عقب ماندن تعوقات مزدی خود دست به اعتصاب زدند. کارگران اخراجی شرکتهای مختلف در فاز ۱۷ و۱۸ عسلویه و کارگران بدون قرارداد پتروشیمی پردیس عسلویه نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوقشان در مقابل اداره کار شهرستان عسلویه تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار حق خود شدند.
همچنین کارگران شرکت دنیای فن در فاز۱۴ عسلویه نیز در مقابل دفتر شرکت دنیای فن به دلیل دریافت نکردن حقوقشان تجمع کردند.
POst Add

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *